Club Series 1 Round 5 – 2020

RankPlateNameClubPointsMoto 1Moto 2Moto 3Moto 4Moto 5Moto 6Class
1111Lachlan LEVERTONB'MTS61st
29.594
{02.329}
1st
29.708
{02.324}
1st
31.104
{02.254}
1st
34.081
{02.751}
1st
30.809
{02.235}
1st
30.260
{02.318}
Open
220Jack FRASERB'MTS122nd
31.597
{02.411}
2nd
31.355
{02.366}
2nd
31.571
{02.409}
2nd
34.201
{02.837}
2nd
31.714
{02.350}
2nd
31.671
{02.336}
Open
3260Tristan CRAIG
(Mix Class)
B'MTS193rd
32.300
{02.446}
4th
32.819
{02.519}
3rd
32.131
{02.359}
3rd
35.153
{02.673}
3rd
32.389
{02.300}
3rd
32.483
{02.350}
Open
431James ADAMS
(Mix Class)
B'MTS234th
32.985
{02.603}
3rd
32.307
{02.529}
4th
32.140
{02.581}
4th
35.175
{02.847}
4th
32.416
{02.567}
4th
33.436
{02.474}
Open
534Tim GIBSON
(Mix Class)
B'MTS325th
33.548
{02.508}
6th
34.298
{02.519}
6th
33.825
{02.557}
5th
35.818
{02.964}
5th
33.557
{02.543}
5th
35.281
{02.455}
Open
64NAmelia CLAREB'MTS356th
35.025
{02.362}
5th
34.233
{02.477}
5th
33.784
{02.468}
6th
38.103
{02.789}
6th
35.220
{02.520}
7th
40.584
{02.623}
Open
771Paul CLARKE
(Mix Class)
B'MTS417th
37.124
{02.640}
7th
35.933
{02.629}
7th
36.404
{02.596}
7th
38.697
{03.015}
7th
35.725
{02.473}
6th
40.298
{02.566}
Open
1101Eli SCHROEDERB'MTS71st
34.904
{02.556}
1st
34.067
{02.564}
1st
33.460
{02.501}
1st
39.836
{03.361}
2nd
35.654
{02.556}
1st
45.668
{13.029}
Division B
23NSkylar MURPHYMAC152nd
35.501
{02.588}
3rd
35.488
{02.614}
2nd
35.297
{02.623}
2nd
40.507
{03.235}
3rd
36.465
{02.718}
3rd
47.558
{13.606}
Division B
3484Ziggy GREENB'MTS183rd
35.991
{02.527}
2nd
34.844
{02.591}
3rd
36.170
{02.549}
5th
41.922
{03.361}
1st
35.481
{02.613}
4th
48.554
{14.133}
Division B
458Hugo HAMMONB'MTS235th
37.310
{02.754}
4th
36.568
{02.570}
5th
37.907
{02.722}
3rd
41.358
{03.533}
4th
37.098
{02.701}
2nd
45.766
{12.866}
Division B
560Toby HAMMONB'MTS274th
36.593
{02.661}
5th
36.721
{02.619}
4th
37.073
{02.822}
4th
41.461
{03.370}
5th
37.476
{02.764}
5th
48.581
{14.839}
Division B
112Tyler SOLOMONB'MTS143rd
37.414
{02.737}
3rd
38.133
{02.793}
1st
36.089
{02.760}
2nd
37.562
{02.704}
4th
38.995
{02.818}
1st
37.633
{02.710}
Division D
2203Harrison NEWPORTB'MTS144th
38.240
{02.732}
1st
36.642
{02.701}
2nd
37.235
{02.814}
3rd
38.230
{02.980}
2nd
37.573
{02.707}
2nd
38.050
{02.763}
Division D
399Toby ROEDIGERB'MTS141st
36.574
{02.662}
2nd
37.731
{02.603}
3rd
38.077
{02.649}
1st
36.906
{02.682}
1st
36.973
{02.662}
6th
40.685
{02.663}
Division D
4XKallan WAHLB'MTS276th
41.199
{02.722}
5th
39.279
{02.685}
5th
39.322
{02.684}
5th
39.564
{02.807}
3rd
38.905
{02.829}
3rd
38.872
{02.707}
Division D
5999Jack SOLOMONB'MTS305th
38.871
{02.833}
4th
39.122
{02.858}
4th
38.504
{02.693}
4th
39.452
{02.930}
6th
39.352
{02.919}
7th
40.926
{03.008}
Division D
6124Mitchell STARRB'MTS332nd
37.340
{02.723}
6th
40.057
{02.784}
6th
39.960
{03.101}
7th
41.378
{02.882}
7th
40.729
{02.985}
5th
40.015
{02.850}
Division D
769Xavier HABIBPEN377th
42.156
{02.898}
8th
41.408
{02.793}
7th
40.802
{02.872}
6th
40.373
{02.747}
5th
39.267
{02.801}
4th
39.789
{02.765}
Division D
810Sharma HUXLEYB'MTS478th
43.360
{02.828}
7th
41.387
{02.713}
DNFDNFDNFDNFDivision D
120Noah COSTELLOB'MTS61st
39.778
{02.768}
1st
38.838
{02.806}
1st
39.652
{02.811}
1st
39.759
{02.811}
1st
40.190
{02.786}
1st
40.105
{02.846}
Division E
246Tyler REYNOLDSHAWKS154th
42.178
{02.863}
2nd
39.503
{02.753}
2nd
39.845
{02.823}
2nd
40.108
{02.777}
3rd
41.707
{02.831}
2nd
40.754
{03.659}
Division E
381Callum TEATHERB'MTS213rd
41.760
{02.964}
4th
41.861
{02.987}
3rd
40.834
{02.947}
4th
42.021
{03.070}
4th
42.164
{02.987}
3rd
40.763
{02.938}
Division E
4170Lachlan NEWPORTB'MTS252nd
40.394
{02.834}
3rd
40.466
{02.822}
4th
41.002
{02.788}
7th
44.241
{03.003}
2nd
41.436
{02.822}
7th
42.813
{02.791}
Division E
525Tobey BAILB'MTS326th
44.427
{02.769}
5th
43.415
{02.911}
5th
42.152
{02.949}
3rd
41.098
{02.892}
7th
44.645
{02.760}
6th
42.668
{02.963}
Division E
6199Jacob MCSORLEYB'MTS347th
52.759
{03.038}
6th
43.986
{03.022}
7th
43.638
{03.094}
5th
42.655
{03.075}
5th
43.340
{02.860}
4th
42.178
{02.792}
Division E
795Lachlan WRIGHTB'MTS355th
44.035
{02.976}
7th
45.485
{02.976}
6th
42.880
{02.961}
6th
44.069
{03.442}
6th
44.099
{03.037}
5th
42.294
{03.033}
Division E
8111Locklan DOYLEB'MTS48DNFDNFDNFDNFDNFDNFDivision E
133Ethan COSTELLOB'MTSFinishFinishDNFFinishFinishFinishSprockets
1XBrandon STARRB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishSprockets
154Carter CRAIGB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishSprockets
115Isaac CAMPBELLB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishSprockets
111Darcy TEATHERB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishSprockets
121Benjamin KERKHAMB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishSprockets
1101Jerome KUYPERSB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishSprockets
1XHudson HODGEB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishMini Wheelers
177Harley RENNIEB'MTSFinishFinishFinishFinishFinishFinishMini Wheelers